- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Știri interne

ANAF scoate la licitaţie salbe şi alte obiecte din aur confiscate. Cum poţi face, la preţuri mici, cea mai bună investiţie a momentului DOCUMENT

03 Nov, 21:44 • Cornel Ghimeșan
ANAF vinde maşini, case, terenuri, dar mai nou valorifică şi aurul confiscat. Singura condiţie este ca aurul obţinut la licitaţie să fie folosit în scop personal, fiind interzisă revânzarea.
ANAF scoate la licitaţie salbe şi alte obiecte din aur confiscate. Cum poţi face, la preţuri mici, cea mai bună investiţie a momentului DOCUMENT

ANAF, prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad, va scoate la licitație aur confiscat în cadrul unei licitații deschise, cu strigare.Cantitatea de aur scoasă la licitație va fi de peste 1,3 kilograme. Aurul, în valoare de peste 228.000 de lei, este depozitat la trezoreria din Arad.

Licitaţia va avea loc pe data de 8 noiembrie, de la ora 12:00, la Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr. 5, Compartimentul județean de valorificare bunuri confiscate Arad.Cei care vor să participe la licitație trebuie să depună documentele necesare până pe 7 noiembrie. Pasul de licitație se stabilește în cotă procentuală de 5% din prețul de pornire, iar bunurile supuse vânzării au fost expertizate și evaluate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului. Achiziția se va face în scop personal, nu pentru revânzare.

ANAF vinde mașini de lux și cu 3.900 de lei. Ce documente ai nevoie pentru a achiziționa atât de ușor un autoturism

Nu este prima dată când se scoate aur la licitaţie. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat acum o săptămână că a încasat pentru bugetul de stat peste 325.000 de lei din aur şi pietre preţioase confiscate, în urma unei licitaţii de săptămâna trecută, anunţă reprezentanţii instituţiei.

„ANAF, prin Serviciul de valorificare bunuri Bucureşti din cadrul Direcţiei operative de valorificare bunuri confiscate – Direcţia generală de executări silite cazuri speciale, a organizat săptămâna trecută o licitaţie publică în urma căreia a realizat încasări semnificative la bugetul de stat.”

Este vorba de mai multe piese din aur şi pietre preţioase, care au fost vândute contra sumei de 325.000 de lei: „Încasarile, în sumă  de 326.325 de lei, au fost realizate prin valorificarea unui grup de obiecte metale şi/sau pietre preţioase compus din 136 de obiecte din aur.”

„Casa de amanet” ANAF! Ce sumă s-a încasat la bugetul de stat din vânzarea a 136 de bijuterii și obiecte de aur și platină confiscate de fisc?!

Persoanele care doresc să participe la licitație trebuie să depună următoarele documente la Compartimentul regional de valorificare bunuri confiscate în materie penală din Timișoara, strada Gheorghe Lazăr, număr 9B, camera 706, până în ziua precedentă licitației, 07.11.2022, ora 16:00:

– cerere de înscriere la licitație (link)

– dovada plății garanției de participare la licitație, reprezentând cel puțin 10% din valoarea de pornire a licitației, în contul: RO83TREZ621500529X026017 – depuneri numerar, deschis la Trezoreria operativă a Municipiului Timişoara, beneficiar A.N.A.F. Activitate economică, CUI 36878828;

RO68TREZ700500529X012691 – virament bancar, deschis la A.T.C.P. Bucureşti, beneficiar A.N.A.F. Activitate economică, CUI 36878828;

– copie act de identitate (pentru persoanele fizice române); copie paşaport sau carte de identitate (pentru persoane fizice străine); copie certificat unic de înregistrare eliberat de O.R.C. (pentru persoanele juridice române);

– act de înmatriculare tradus în limba română și legalizat (pentru persoanele juridice străine); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant (dacă este cazul) si copie C.l. împuternicit;

– dovada emisă de creditorii fiscali că nu sunt obligații fiscale restante (buget de stat şi buget local). autorizație emisă de ANPC pentru persoane fizice sau juridice autorizate :

– Declaratie persoane fizice care declară pe propria răspundere că efectuează achiziția în scop personal şi nu pentru revânzare;

– Consimţământ GDPR (link)

Toți cei care doresc să își descarce cererea de înscriere și consimțământul GDPR trebuie să acceseze Serviciul teritorial de  valorificare bunuri nr. 5, categoria „metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase”.  Lipsa oricărui document duce la neacceptarea ofertantului la licitație.

ANAF vinde aur la licita'ie

ANAF a publicat lista bunilor contribuabili

ANAF publică pe portalul propriu prima listă a contribuabililor persoane juridice care nu au obligaţii restante, aferentă trimestrului III al anului curent. Lista cuprinde un număr de 571.300 de contribuabili persoane juridice care şi-au declarat şi achitat la scadenţă obligaţiile fiscale de platăşi care nu figurează în evidenţele fiscale cu obligaţii bugetare restante.

Lista cuprinde denumirea contribuabilului şi codul de identificare fiscalăşi este ordonată alfabetic.

Totodată,  există opţiunea interogării punctuale a informaţiilor despre fiecare contribuabil după denumirea acestuia.

Conform procedurii de publicare condiţiile ce trebuie îndeplinite cumulativ de către contribuabili la întocmirea listei sunt:

– sunt depuse pe perioada de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale, toate declaraţiile fiscale potrivit vectorului fiscal până la întocmirea listei. Această condiţie se considerăîndeplinităşi în cazul în care, pentru perioadele în care nu   s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite prin decizie, de către organul fiscal;

– au achitat la scadenţă/termenul de plată prevăzut de lege obligaţiile principale şi accesoriileîn trimestrul pentru care se realizează publicarea listei;

– nu înregistrează obligaţii bugetare restante la data întocmirii listei.

De asemenea, în categoria contribuabililor care sunt cuprinşiîn listă fac parte şi contribuabilii care se încadreazăîn situaţiileprevăzute la art. 157 alin (2) şi (3) din Codul de procedură fiscală, inclusiv cei care beneficiază de înlesniri la plată acordate potrivit legii şi care se aflăîn derulare.

În categoria contribuabililor care nu fac obiectul publicării sunt cuprinşi contribuabilii care au fost declaraţi inactivi temporar de către Registrul Comerţului sau care au fost declaraţiinactivi potrivit dispoziţiilor din art. 92 din Legea nr. 207/2015 cu modificărileşi completările ulterioare.

ANAF va publica lista contribuabililor persoane juridice care nu înregistrează obligaţii restante, trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare.

Lista poate fi vizualizată pe www.anaf.ro/ Servicii online/ Lista contribuabililor fără obligaţii restante, la acest link https://www.anaf.ro/restante/listaalba.xhtml

Trăim în secolul vitezei, în secolul în care ORICE este la un click distanța, iar diferențele sunt dictate de calitatea “ambalajului”. Trăim în secolul în care suntem victimele dezinformării ... citește mai mult