- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Știri interne

Burse 2024. Avocatul Poporului în cere ministrului Educaţiei mai mulţi bani pentru elevi: Limita de 30% e discriminatorie

03 Apr, 19:40 • Dobran Viorel
Burse 2024. Avocatul Poporului critică dur propunerea Ligiei Deca de a pune camere video în toate școlile, fără acordul nimănui, şi conisderă pragul de 30% pentru noul tip de bursă ca fiind discriminatoriu.
Burse 2024. Avocatul Poporului în cere ministrului Educaţiei mai mulţi bani pentru elevi: Limita de 30% e discriminatorie

Burse 2024. Avocatul Poporului îi cere ministrului Educației, Deca, să revizuiască criteriile pentru bursele elevilor. Limita 30% este discriminatorie, spune Renate Weber.

Bursele de merit trebuie să se acorde pentru toți elevii cu medii peste 9.50, iar noile burse de reziliență pentru toți elevii cu medii între 7 și 9.50, nu doar primilor 30% din fiecare clasă din România care au aceste note, așa cum a propus ministrul educației – atrage atenția Avocatul Poporului. Instituția condusă de Renate Weber îi solicită Ligiei Deca să elimine pragul de 30% dintr-o clasă pe care l-a propus cu scopul de a limita numărul elevilor pe care îi premiază.

În cadrul unei analize asupra propunerii ministrului de a introduce camere de supraveghere video-audio în toate școlile, fără consimțământul profesorilor, elevilor și părinților, instituția condusă de Renate Weber atrage atenția că aceasta ar încălca regulamente europene și legi din România. În plus, Avocatul Poporului argumentează că supravegherea permanentă echivalează cu prezumarea tuturor copiilor și a tinerilor drept delincvenți.

Instalarea sistemelor de supraveghere audio-video în unitățile școlare nu face parte din procesul educațional, ci este mai degrabă o preconstituire de probe în cazul în care s-ar săvârși o faptă contrară ordinii sociale sau valorilor morale […]. În opinia noastră, accentul trebuie pus pe educația copiilor/tinerilor și nu pe supravegherea permanentă a acestora, care, pe termen lung poate avea consecinte negative asupra dezvoltării psihice a acestora, în sensul in care obisnuinta de a fi supravegheat conduce la nerespectarea dreptului la viață intimă, familială și privată”, concluzionează Avocatul Poporului într-o analiză a proiectului de Ordonanță de Urgență pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023 și a Legii învățământului superior nr. 199/2023.

Burse 2024. Cine a luat burse de merit mai mari în februarie

Avocatul Poporului spune că scopul vizat de propunere „poate fi atins si pe altă cale decât cea prin care se aduce atingere drepturilor fundamentale invocate. În acest sens, pot fi avute în vedere, cu titlu de exemplu, mijloace alternative, cum ar fi:

 • creşterea numărului cadrelor didactice care efectuează serviciul pe unitatea de învăţământ;
 • angajarea de personal de pază;
 • implicarea activă si eficientă a părinților;
 • intensificarea mediatizării conduitei de urmat în unitățile de învăţământ si în societate;
 • cooperarea cu ONG-urile active si specializate în materie si alte asemenea”.

Instituția condusă de Renate Weber critică următoarele măsuri din proiectul de OUG prezentat luni de Ligia Deca:

 • posibilitatea acordată școlii de a decide instalarea unui sistem de supraveghere audio-video;
 • asumarea de către școlii a răspunderii cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679;
 • instalarea sistemului de supraveghe si în exteriorul clădirilor, pe holuri, în sălile de mese, săli de sport şi săli de festivități, cămine internate, biblioteci școlare sau centre de documentare și informare;
 • desemnarea unei/unor persoană/persoane cu atribuții de monitorizare a funcționării sistemului de supraveghere audio -video;
 • stocarea și păstrarea, în condiții de siguranță si confidentialitate, a înregistrărilor audio-video pentru o perioadă de 90 de zile, cu exceptia cazurilor temeinic justificate când această perioadă se prelungeste, până la finalizarea cercetărilor privind sesizările formulate, după care aceste informatii se șterg
 • accesul la înregistrări se asigură numai prin vizualizarea înregistrărilor;

Avocatul Poporului argumentează că Legea privind protecția și promovarea drepturilor copilului prevede că „este interzisă orice actiune de natură să afecteze imaginea publică a copilului sau dreptul acestuia la viata intimă, privată si familială”. În plus, susține instituția condusă de Renate Weber, regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 stabilește că „copiii au nevoie de o protecție specifică a datelor lor cu caracter personal, întrucât pot fi mai puțin conștienți de riscurile, consecintele, garanțiile în cauză și drepturile lor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. (…)”, iar la punctul (75) același regulament statuează că „Riscul pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, prezentând grade diferite de probabilitate de materializare şi de gravitate, poate fi rezultatul unei prelucrări a datelor cu caracter personal care ar putea genera prejudicii de natură fizică, materială sau morală, în special în cazurile în care: (…) sunt prelucrate date cu caracter personal ale unor persoane vuinerabile, în special ale unor copii; sau prelucrarea implică un volum mare de date cu caracter personal si afectează un număr larg de persoane vizate”.

Observatii-si-propuneri-AVP-pe-marginea-proiectului-de-OUG-pentru-modificarea-si-completarea-Legii-nr.-1982023-si-Legii-nr.-1992023

În analiza trimisă Ministerului Educației, instituția precizează că există regulamente europene care prevăd că în situația copiilor cu vârsta de cel puțin 16 ani este legală prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora, dacă este făcută în temeiul consimțământului minorului vizat. Pentru minorii cu vârsta până la 16 ani, respectiva prelucrare este legală pe baza consimțământului acordat sau autorizat de reprezentantul legal.

Ordonanță de Urgență prin care Ligia Deca vrea să modifice legile învățământului „nu face nicio referire la consimțământ, aspect esential pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, acesta stabilind în mod expres că entitatea care decide instalarea unui sistem de supraveghere audio-video este unitatea de învăţământ preuniversitar. În aceste conditii, considerăm că prin reglementarea criticată se aduce atingere vietii intime a copiilor/tinerilor si protectiei speciale de care aceştia se bucură si se restrânge în mod nejustificat, neadecvat și disproportionat exercitiul drepturilor si libertătilor acestora, in speță art. 26 si art. 49 din Constituţie, precum şi art. 8 din Conventia Europeană a Drepturilor Omului”, concluzionează Avocatul Poporului.

Burse 2024. Cine sunt elevii care pot primi 3.000 de lei pe lună de la stat

Avocatul Poporului concluzionează următoarele, cu privire la propunerea Ministrului Educației de a introduce camere de supraveghere audio-video în școli:

 • „În opinia noastră, modificările propuse prin art. 66 din proiectul de ordonanță de urgență depăsesc limitele a ceea ce este adecvat şi sunt de natură a deturna scopul vizat, întrucât instalarea sistemelor de supraveghere audio-video afectează drepturile fundamentale mai sus mentionate. Astfel, în conditiile în care o astfel de măsură are un impact negativ semnificativ asupra dezvoltării fizice si psihice a copiilor/tinerilor şi cu încălcarea interesului superior al acestora, aceasta apare ca fiind neadecvată şi chiar excesivă.
 • Dat fiind cele prezentate, apreciem că instalarea sistemelor de supraveghere audio-video nu este necesară scopului vizat, întrucât acesta poate fi atins si pe altă cale decât cea prin care se aduce atingere drepturilor fundamentale invocate. În acest sens, pot fi avute în vedere, cu titlu de exemplu, mijloace alternative, cum ar fi: creşterea numărului cadrelor didactice care efectuează serviciul pe unitatea de învăţământangajarea de personal de pazăimplicarea activă si eficientă a părinților; intensificarea mediatizării conduitei de urmat în unitățile de învăţământ si în societate; cooperarea cu ONG-urile active si specializate în materie si alte asemenea”.
 • Actiuni de natura celor mai sus enumerate ar contribui în mod semnificativ în educarea si insuflarea valorilor compatibile cu o viatd armonioasă si lipsită de violenta. În conditiile în care caracterul unei persoane se formează în timp, încă din copilărie, fiind un proces complex şi de durată, se poate retine, fără nicio rezervă că, un rol hotărâtor în această privință il au, în egală măsură, atât educatia, cat si modul in care aceasta a fost prezentă în viata de copil.
 • Or, instalarea sistemelor de supraveghere audio-video în unitătile scolare nu face parte din procesul educational, ci este mai degrabă o preconstituire de probe în cazul în care s-ar săvârși o faptă contrară ordinii sociale sau valorilor morale (penală sau de altă natură), iar în aceste conditii măsura este excesivă si neadecvată.
 • În opinia noastră, accentul trebuie pus pe educatia copiilor/tinerilor și nu pe supravegherea permanentă a acestora, care, pe termen lung poate avea consecinte negative asupra dezvoltării psihice a acestora, în sensul in care obisnuinta de a fi supravegheat conduce la nerespectarea dreptului la viață intimă, familială și privată. 

 

Edupedu.ro: Pragul de 30% elevi per clasă pentru burse de merit și reziliență trebuie eliminat, avertizează Avocatul Poporului, care cere Ministerului Educației „eventualele studii” care fundamentează pragul

Burse 2024. Bursele de merit trebuie să se acorde pentru toți elevii cu medii peste 9.50, iar noile burse de reziliență pentru toți elevii cu medii între 7 și 9.50, nu doar primilor 30% din fiecare clasă din România care au aceste note, așa cum a propus ministrul educației – atrage atenția Avocatul Poporului.

Instituția condusă de Renate Weber îi solicită Ligiei Deca să elimine pragul de 30% dintr-o clasă pe care l-a propus cu scopul de a limita numărul elevilor pe care îi premiază; Avocatul Poporului atrage atenția că pragul conduce la situații în care anumite clase nu vor avea de fapt niciun elev cu bursă de reziliență.

Într-o analiză asupra proiectului de Ordonanță de Urgență de modificare a noilor Legi ale învățământului Deca-Iohannis, Avocatul Poporului îi cere pentru a doua oară Ministerului Educației condus de Ligia Deca să arate „modalitatea clară și fundamentată prin care s-a ajuns la validarea pragului de 30%”. „Am fi interesați de eventualele studii realizate în acest sens, precum și concluziile obținute cu această ocazie”, solicită Avocatul Poporului.

Burse 2024. Primarii se împrumută pentru a putea achita banii elevilor. Cuantum minim burse şcolare în acest an

Numărul burselor de merit, redus aproape la jumătate din anul școlar 2024 – 2025. Apare un nou tip de bursă școlară. Ce criterii vrea să introducă ministrul Educației
Numărul burselor de merit, redus aproape la jumătate din anul școlar 2024 – 2025. Apare un nou tip de bursă școlară. Ce criterii vrea să introducă ministrul Educației

Burse 2024. Concluziile Avocatului Poporului cu privire la noul sistem de burse propus de Ligia Deca:

 • „Nu putem fi de acord ca, la nivelul unei clase, bursele de reziliență și bursele de merit, care se acordă în baza unor criterii clare, să facă obiectul unui procent din efectivul elevilor”.
 • „Apreciem că pragul [de 30% dintr-o clasă – N.Red] se impune a fi eliminat, iar bursele de merit și de reziliență să fie acordate exclusiv potrivit condițiilor stabilite de art. 108 alin. (18)”.
 • „Din analiza proiectului rezultă că pragul de 30% va include acum și bursele de reziliență împreună cu cele de merit. Asta înseamnă că pot exista și situații în care în unele clase, cu medii mari, să se atingă procentul de 30% doar din mediile de peste 9,50, caz în care nu ar mai primi bursa de reziliență cei cu medii între 7 și 9,50. În același timp, la polul opus, dacă în situația în care, la nivelul unei clase, bursele de merit și cele de reziliență cumulate nu vor reprezenta 30% din totalul elevilor, acest procent poate fi mai mic de 30%”.
 • „De asemenea, reiterăm observația pe care instituția Avocatul Poporului a avut-o cu ocazia dezbaterii publice din luna august 2023 pe marginea proiectului de lege a învățământului preuniversitar (actuala Lege nr. 198/2023 a învățământului preuniversitar), în sensul de a ne indica modalitatea clară și fundamentată prin care s-a ajuns la validarea pragului de 30%. Am fi interesați de eventualele studii realizate în acest sens, precum și concluziile obținute cu această ocazie”.