- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Știri interne

Calcul pensii 2024. Principalele schimbări în calcularea pensiei în 2024. Anunț de ultimă oră de la Casa de Pensii

17 Jan, 14:04 • Stefan Simion
Calcul pensii 2024. 5 milioane de pensionari sunt vizați de schimbările în calculul pensiei în 2024. Casa Națională de Pensii a explicat toate cifrele care stau la baza acestui calcul.
Calcul pensii 2024. Principalele schimbări în calcularea pensiei în 2024. Anunț de ultimă oră de la Casa de Pensii

Calcul pensii 2024. Casa de Pensii a explicat pe larg care sunt noile schimbări care vor afecta calcul pensiei, care sunt punctele de referință, salariul de referință, cum se calculează impozitul datorat de pensionari și cine nu plătește impozit. Pe scurt, punctul de pensie în 2024 este de 2.032 lei, iar pensiile sub 2000 de lei nu sunt impozitate. Salariul mediu net luat în calcul este de este de 4.426 lei.

Aceste schimbări nu au legătură cu recalcularea tuturor pensiilor, care va avea loc la 1 septembrie.

Calcul pensii 2024. Principalele schimbări în calcularea pensiei în 2024

Iată, așadar, ce indicatori sunt utilizați în sistemul public de pensii în acest an:

”I. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de:

• 7.567 lei – începând cu 1 ianuarie 2024.

II. Cotele de contribuţii de asigurări sociale, sunt următoarele:

• 25% – datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale;

• 4% – datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;

• 8% – datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;

• 20,25% datorată de către persoanele fizice care realizează, la locul unde se află funcția de bază, venituri din salarii şi asimilate salariilor în baza unor:

• contracte individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectoarele construcții, agricol și industrie alimentară, și care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 și 7 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

• contracte individuale de muncă, rapoarte de serviciu și unele statute speciale prevăzute de lege, ca urmare a desfășurării activității de creare de programe pentru calculator și care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru veniturile lunare brute de până la 10.000 lei inclusiv.

• 25% – datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială.

Citeste si Unul din doi români se așteaptă să trăiască până la 90 de ani, dar doar 26% iau masuri a-și asigura o pensie și bătrânețe liniștită

Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 4,75% și este inclusă în cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale.

calcul pensii 2024

Mențiune: În situația participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, la determinarea punctajului realizat în sistemul public de pensii pentru lunile în care aceştia contribuie la aceste fonduri, se utilizează un indice de corecţie de 0,81000.

!!!! Persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, pentru care se datorează contribuţia la fondul de pensii administrat privat, în baza:

• contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectoarele construcţii, agricol și industrie alimentară;

• contractelor individuale de muncă, rapoartelor de serviciu sau a unor statute speciale prevăzute de lege, ca urmare a desfășurării activității de creare de programe pentru calculator;

➢ Sunt scutite de la plata acestei contribuţii pentru veniturile lunare brute de până la 10.000 lei inclusiv.

➢ Pot opta în scris, la angajator, pentru plata cotei de 4,75% datorate la fondul de pensii administrat privat.

➢ Pot renunța la opțiunea de mai sus, prin depunerea unei solicitări în scris la angajator.

Citeste si Reguli noi în 2024 pentru cumulul pensiei cu alte venituri. Ce trebuie să știe toți pensionarii români

III. Începând cu 1 ianuarie 2024:

• Venitul minim lunar asigurat în baza contractului de asigurare socială este de 3.300 lei (valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată începând cu data de 1 octombrie 2023). Cuantumul contribuției de asigurări sociale aferent acestui venit este de 825 lei.

• ​Valoarea punctului de pensie este de: 2.032 lei.

• Indicele de corecţie utilizat pentru determinarea cuantumului pensiei este de 1,41.

• Cuantumul ajutorului de deces este de:

➢ 7.567 lei – în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;

➢ 3.784 lei – în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

IV. Indemnizaţia socială pentru pensionari este de 1.281 lei.

V. Indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, este de 1.626 lei”, se arată în postarea de pe pagina Casei Naționale de Pensii.

Numele meu este Ștefan Simion și sunt absolvent al Facultății de Jurnalism din București. În ultimii ani am lucrat pe postul de redactor în mai multe instituții de presă din România, iar acum ... citește mai mult