- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Știri interne

Declarația unică 2023. Cine și când trebuie să depună Formularul 212 la ANAF anul acesta

02 Feb, 14:25 • Bocioacă Bianca
ANAF a publicat informații referitoare la Declarația unică pentru anul 2023 referitoare la impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.
Declarația unică 2023. Cine și când trebuie să depună Formularul 212 la ANAF anul acesta

ANAF a publicat ghidul adresat persoanelor fizice care trebuie să depună Declarația unică în 2023. Fiscul recomandă ca formularul să fie depus prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Cine depune Declarația unică

Declarația unică va trebui să fie completată și depusă de:

 • persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal;
 • profesionişti (art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil) şi persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe care au beneficiat de indemnizațiile prevăzute de OG 132/2020, OG 111/2021, OG 2/2022 (măsuri de protecție socială în contextul suspendării/limitării activităților economice determinate de pandemia COVID);
 • persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Când trebuie depusă Declarația unică

Termenele de depunere pentru Declarația unică sunt următoarele:

 • în termen de 30 de zile de la data începerii activității/încheierii contractului între părți, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal sau al celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice;
 • până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea declarării venitului realizat şi stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale;
 • până la data de 25 mai inclusiv a fiecărui an, pentru stabilirea şi declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în fiecare an fiscal, precum şi pentru declararea şi stabilirea contribuţiilor sociale datorate;
 • până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancţiunea decăderii, în cazul exercitării opţiunii privind destinaţia unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil stabilit potrivit art. 123 alin. (3) din Codul fiscal, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private;

Citește și: A apărut lista obligațiilor fiscale restante de la ANAF! Află dacă ești pe „lista rușinii”

 • în termen de 30 de zile de la data încetării activității/rezilierii contractului între părți, în cazul contribuabililor care încetează o activitate în cursul anului fiscal sau al celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice;
 • pentru contribuabilii care realizează venituri din activități independente şi/sau din activități agricole, silvicultură şi piscicultură pentru care impozitul se determină în sistem real şi care în cursul anului fiscal îşi încetează activitatea, precum şi cei care intră în suspendare temporară a activității – în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului;
 • pentru contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, în situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale sau în cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părţi, pentru care determinarea venitului brut se efectuează potrivit prevederilor art. 120 alin. (7) din Codul Fiscal şi în care chiria este exprimată în lei sau reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută – 30 de zile de la data producerii evenimentului;

Citește și: Persoanele fizice care nu și-au depus Declarația Unică în termenul limită, vor primi decizii de impunere de la ANAF. Care sunt noile modificări legislative

 • pentru contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit, în situaţia încetării activităţii în cursul anului, respectiv a întreruperii temporare – în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului trebuie să depună declaraţia la organele fiscale competente şi să îşi recalculeze impozitul pe venit;
 • persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri din activităţi independente/activităţi agricole, în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, determinate pe baza normelor de venit sau în sistem real, depun declaraţia în termen de 30 de zile de la obținerea certificatului care atestă încadrarea în gradul de handicap, în vederea recalculării venitului net anual şi a impozitului datorat.

Cum și unde se depune Declarația unică

Declarația unică poate fi depusă atât fizic, cât și online, astfel:

 • prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual”, disponibil pe portalul www.anaf.ro;
 • prin intermediul serviciului „Depunere declaraţii”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat;
 • în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.