- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Știri interne

Guvernul a anunțat cine sunt românii EXCLUȘI de la plată în 2024. Lista APIA

26 Apr, 08:05 • Bumbeneci Diana
APIA exclude de la plată o categorie de români. Iată lista românilor care nu vor mai beneficia de sprijin financiar în anul 2024.
Guvernul a anunțat cine sunt românii EXCLUȘI de la plată în 2024. Lista APIA

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) este în proces de primire a cererilor unice de plată pentru subvențiile din anul 2024, iar termenul limită pentru depunere este 7 iunie. APIA a transmis informații esențiale privind terenurile eligibile pentru subvenții în acest an, alături de precizări referitoare la suprafețele care nu se califică pentru schemele de plată gestionate de agenție.

Conform APIA, parcelele de referință (cunoscute și sub denumirea de blocuri fizice) sunt definite geografic prin limite stabilite, cum ar fi drumuri, căi ferate, marginile localităților, cursuri de apă, canale de irigații, baraje artificiale, marginea pădurii, arbori, garduri vii, limite ale culturilor permanente și ziduri. Aceste parcele sunt identificate printr-un cod unic înregistrat în cadrul sistemului de informații geografice (GIS – Geographic Information System) al sistemului de identificare a parcelelor agricole (LPIS – Land Parcel Identification System).

Regulile de excludere APIA a suprafețelor neagricole din suprafața blocului fizic sunt:

 • Elementele neagricole indiferent de dimensiunea lor se exclud din blocul fizic dacă se regăsesc la limita blocului fizic;
 • Construcțiile de orice fel sunt excluse indiferent de dimensiunea lor;
 • Suprafețele neagricole din interior mai mari de 100 m2 se exclud din blocul fizic;
 • Suprafețele neagricole mai mici de 100 mp din interior se deduc din aria blocului fizic dacă suma lor este mai mare de 100 mp.

Pentru sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilității (BISS), suprafaţa agricolă trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime:

 • exploataţia agricolă să aibă o suprafață de cel puțin 1 ha;
 • suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha, în cazul serelor, solariilor este de cel puțin 0,03 ha, iar în cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi suprafața parcelei agricole este de cel puțin 0,1 ha.

APIA a prezentat și definițiile tipurilor de suprafețe pentru care se acordă subvenții:

 • Terenuri arabile (TA) sunt terenuri cultivate în scopul producției agricole sau suprafețe disponibile pentru producția agricolă, dar lăsate pârloagă, inclusiv zone neproductive, angajamente de dezvoltare rurală, zone împădurite, zone care respectă cerințele GAEC 8, indiferent dacă terenul respectiv este sau nu ocupat cu sere, solarii sau alte mijloace de protecție fixe sau mobile, astfel cum sunt prevăzute la pct 4.1.1.2.1 din PS 2023-2027.
 • Teren lăsat pârloagă înseamnă teren arabil necultivat pe durata unui an (an de cultură), menținut în bune condiții agricole și de mediu, pe care se efectuează activitatea minimă de întreținere. Perioada în care terenul este lăsat pârloagă este de minim 6 luni într-un an de cultură și acoperă lunile martie-august, dar nu mai mult de 4 ani pe acelaşi amplasament.
 • Pajiștile permanente sunt terenuri folosite ca păşuni permanente şi fâneţe permanente, inclusiv pajiştile cultivate sau recoltate în sistem de paludicultură, conform OUG nr. 34/2013, consacrate producţiei de iarbă şi de alte plante furajere erbacee cultivate sau spontane, inclusiv cele menţionate în anexa nr. 26 din Ordinul 106/2024, care nu au făcut parte din sistemul de rotaţie a culturilor din exploataţie timp de cel puţin cinci ani, astfel cum sunt prevăzute la pct. 4.1.1.2.3 din PS 2023-2027.
 • Livadă tradițională utilizată extensiv (PP) înseamnă suprafețele de livezi tradiționale care sunt utilizate în principal ca pajiști permanente, prin cosit și/sau pășunat, având densitatea pomilor de maximum 240 pomi/ha, indiferent de specia cultivată, iar intervalele dintre pomi sunt acoperite cu specii furajere erbacee perene sau din flora spontană, prevăzute în anexa nr. 3 la Ordinul MADR nr. 106/2024.
 • Culturi permanente (CP) sunt următoarele: vii, livezi, pepiniere, hameiști, arbuști fructiferi, speciile forestiere cu ciclu scurt de producție, pentru care nu se practică un sistem de rotație, altele decât pajiștile permanente, care produc recolte repetate, astfel cum sunt prevăzute la pct 4.1.1.2.2 din PS 2023-2027.

Citește și: Meteo 26-30 aprilie. ANM anunță cum va fi vremea până la finele lunii în România

Anunț de la APIA
Anunț de la APIA

Terenurile care NU sunt eligibile la plată sunt următoarele:

 • suprafeţele agricole pe care se constată în urma controalelor administrative sau controalelor la fața locului, inclusiv cele pentru actualizarea blocurilor fizice nu s-a desfăşurat activitatea agricolă prevăzută la pct. 4.1.1 din PS 2023-2027;
 • suprafeţele din rezervaţiile ştiinţifice, zonele de protecţie strictă din parcurile naţionale, parcurile naturale sau din rezervaţii ale biosferei şi amenajările peisagistice, spre exemplu Rezervaţia Biosferei «Delta Dunării», Parcul Naţional Munţii Rodnei. Sunt eligibile la plată suprafeţele agricole situate în zonele de protecţie integrală şi zonelem de conservare durabilă (zonele-tampon) din parcurile naţionale şi naturale pe care se pot desfăşura activităţi agricole, cu respectarea măsurilor impuse în planul de management al ariei protejate, compatibile cu cerinţele pentru măsurile de sprijin direct;
 • suprafeţele amenajate ca terenuri permanente de sport;
 • suprafeţele aferente aeroporturilor şi culoarelor de siguranţă, suprafeţele aferente aerodromurilor şi/sau heliporturilor;
 • suprafeţe aferente zonelor sportive/de agrement (parcuri, pârtii de ski) care sunt scoase din circuitul agricol;
 • suprafeţe utilizate de unitățile militare;
 • suprafeţele de teren aferente lucrărilor de consolidare, de protecţie şi de apărare şi terenul aferent elementelor infrastructurii autostrăzilor şi drumurilor naţionale aparţinând domeniului public al statului;
 • suprafeţele de teren care constituie zone de protecţie ale suprafeţelor ocupate de lucrări de amenajare sau de consolidare a albiilor minore, de canale şi derivaţii hidrotehnice la capacitatea maximă de transport a acestora, precum şi de alte construcţii hidrotehnice realizate pe ape, lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, construcţii şi instalaţii hidrometrice, precum şi instalaţii de determinare automată a calităţii apelor;
 • suprafeţele de teren care constituie zone de protecţie adiacente infrastructurii de îmbunătăţiri funciare;
 • suprafeţele de teren lăsat pârloagă declarate/determinate pe acelaşi amplasament mai mult de 4 ani;
 • suprafeţele declarate în cererea de plată în afara limitelor blocului fizic. Excepţie sunt cazurile în care fermierul semnalează, la depunerea cererii, necesitatea actualizării limitelor blocului fizic, iar APIA confirmă observaţia fermierului pe baza celor mai recente imagini ortofoto sau în urma verificărilor la fața locului pentru acest scop; suprafețele constatate în urma verificării în teren, pentru acest scop, ca fiind neutilizate în scop agricol sau pentru care nu s-a desfăşurat activitatea agricolă prevăzută la pct. 4.1.1 din PS 2023-2027 nu sunt eligibile pentru plată;
 • suprafeţele cu amenajări piscicole, aşa cum acestea sunt prevăzute în registrul agricol. Fac excepţie terenurile cu amenajări piscicole redate sau introduse în circuitul agricol.

Plățile nu sunt efectuate pentru suprafețele digitalizate (solicitate pentru sprijin) chiar și atunci când mai mulți fermieri declară aceeași suprafață de teren. În astfel de situații, plata este suspendată până când se clarifică situația prin acțiunea fermierilor sau prin decizia unei instanțe judecătorești.

Pentru a delimita parcelele agricole, se utilizează aplicația geospațială (IPA-ONLINE), dezvoltată de APIA și pusă la dispoziția fermierilor pentru pregătirea declarației de suprafață și pentru depunerea cererii de plată. Prin intermediul acestei aplicații, fiecare fermier poate vizualiza parcelele agricole declarate în anul precedent și poate să delimiteze noi parcele dacă lucrează și pe alte suprafețe în anul curent. De asemenea, fermierii pot șterge parcelele pe care nu le mai utilizează în prezent și pot face modificări parcelelor care au suferit schimbări față de anul precedent sau care sunt cultivate cu altă cultură.

Dacă nu se realizează localizarea corectă a parcelei fermierului în LPIS, consecințele pot fi:

 • dubla declarare a terenului şi nerealizarea de plăți pentru suprafața suprapusă delimitată de către fermierii;
 • stabilirea neadecvată a suprafeţei eligibile care nu este în concordanță cu realitatea din teren;
 • supradeclarări și suprapuneri între parcelele agricole declarate de către fermieri; penalizarea fermierilor conform legislaţiei în vigoare.

Citește și: Dispar ouăle maronii din magazine. Data la care se va întâmpla acest lucru

Într-o mare de oameni care merg în direcții simple, seci sau poate chiar absurde, o lume grăbită și gata mereu să alerge pentru îndeplinirea unui scop, eu am ales să mă opresc în loc și să ... citește mai mult