- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Știri interne

Pensii 2023. Ce condiții trebuie să îndeplinești ca să te poţi pensiona înainte de împlinirea vârstei standard

28 Feb, 11:04 • Stefan Simion
Guvernul şi-a asumat, prin PNRR, creşterea vârstei de pensionare. Din acest motiv, tot mai mulţi români optează pentru pensionarea înainte de termen.
Pensii 2023. Ce condiții trebuie să îndeplinești ca să te poţi pensiona înainte de împlinirea vârstei standard

Pensii 2023. Te poţi pensiona anticipat cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare. O altă condiţie pentru a merge la pensie înainte de împlinirea vârstei standard este realizarea unui stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de prezenta lege, scrie dcbusiness.ro La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate nu se iau în considerare armata, facultatea sau pensia de invaliditate.

În momentul atingerii limitei de vârstă, pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plății pensiei anticipate. Transformarea pensiei anticipate în pensie pentru limită de vârstă se face din oficiu.

O situaţie specială o au persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zone afectate de poluarea rezultată în urma extracţiei şi prelucrării minereurilor neferoase cu conţinut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, respectiv Baia Mare, Copşa Mică şi Zlatna, pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi. Aceştiabeneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizare. Aceste prevederi se aplică până la data de 31 decembrie 2030.

Citeste si Vestea zilei pentru români! Se dau 3.000 de lei în plus pentru acești pensionari

Pensii 2023. Cum se calculează pensia anticipată şi pensia anticipată parţială

Cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă care s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia cu 0,75% pentru fiecare lună de anticipare, până la îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.

Pensii 2023. Acte necesare pentru înscrierea la pensia anticipată si pensia anticipată parţială

Persoanele care doresc să se pensioneze anticipat trebuie să depună la casa de pensii teritorială o cerere de pensionare, însoţită de actele doveditoare. Solicitantul poate fi persoana îndreptăţită, tutorele acesteia, curatorul acesteia, persoana căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul minor, precum şi mandatarul, desemnat prin procură specială, în situaţia în care este mandatat şi să încaseze drepturile de pensie.

Pentru înscrierea la pensie anticipată sau la pensie anticipată parţială sunt necesare următoarele documente:

 • cerere tip pentru înscrierea la pensie ;
 • carnetul de muncă (original şi copie);
 • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);
 • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie);
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
 • actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);
 • livretul militar (original şi copie);
 • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
 • adeverință privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
 • adeverință privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original);
 • procură specială, pentru mandatar (original şi copie);
 • acte pentru dovedirea calității de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990 , republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);
 • dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată sau pensie anticipată parţială, pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original);
 • alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie;
 • Procura specială urmează să fie emisă în următoarele condiții:
 • Pentru cetățenii străini cu domiciliul în străinătate, procura specială poate fi eliberată pe teritoriul statului de domiciliu, după cum urmează:
 • în cazul statelor semnatare ale Convenției de la Haga procura este valabilă numai dacă este însoțită de apostila eliberată de către autoritatea competentă, potrivit legislației naționale a statului de la care emană documentul;
 • în cazul statelor cu care România are încheiate tratate sau convenții de asistență juridică bilaterală în acest domeniu, procura este valabilă fără nici o alta formalitate.

Citeste si Comisia Europeană a cerut creșterea vârstei de pensionare pentru femei. Reacția lui Marius Budăi: „Înainte de a crește vârsta de pensionare, trebuie să vorbim despre creșterea speranței de viață”

 

Tags:
Numele meu este Ștefan Simion și sunt absolvent al Facultății de Jurnalism din București. În ultimii ani am lucrat pe postul de redactor în mai multe instituții de presă din România, iar acum ... citește mai mult