- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Știri interne

PENSII 2023. Cum se calculează pensia pentru limită de vârstă și ce sporuri sunt incluse

15 Jul, 22:58 • Bocioacă Bianca
Pensii 2023. Află cum se calculează pensia pentru limită de vârstă. Care sunt sporurile incluse și cum se dovedesc acestea.
PENSII 2023. Cum se calculează pensia pentru limită de vârstă și ce sporuri sunt incluse

Tot ce trebuie să știi despre pensii în 2023. Punctajul mediu anual realizat de un asigurat este calculat prin împărțirea numărului de ouncte realizate din însumarea punctajelor anuale aleasiguratului la numărul de ani corespuzător stagiului complet de cotizare.

În situația în care o persoană realizează stagii de cotizare în mai multe situații, pentru care legea prevede stagii de cotizare diferite, punctajul mediu anual se determină prin însumarea punctajelor medii anuale calculate corespunzător stagiilor complete de cotizare prevăzute de lege, pentru fiecare dintre situații.

Punctajul anual al asiguratului este calculat prin împărțirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate în anul calendaristic respectiv.

Punctajul lunar este calculat prin raportarea câștgului salarial brut/solda brută sau a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Național de Statistică (INS).

Citește și: Pensii 2023. România are peste 4.76 milioane de pensionari. Care este pensia medie lunară

În cazul unui asigurat care contribuie la un fond de pensii administrat privat, punctajul lunar se corecteză cu raportul dintre contribuția datorată la sistemul public de pensii și contribuția prevăzută de lege pentru condițiile normale de lucru.

Pentru lunile pentru care INS încă nu a comunicat câştigul salarial mediu brut se utilizează, pentru întreaga lună, ultimul câştig salarial mediu brut comunicat.

Pensii 2023.  Cum se acordă sporurile

La determinarea punctajului lunar al asiguratului, pentru perioadele asimilate, se utilizează:

a) cuantumul pensiei de invaliditate, în situaţia in care persoana a beneficiat de pensie de invaliditate;

b) 25% din câştigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective, în situaţiile in care persoana:

 • a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;
 •  satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;
 • a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani;
 • a fost elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepţia liceului militar.

c) cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, în situaţiile in care persoana a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă şi boli profesionale;

Asigurații care au realizat stagiul minim de cotizare și car contribuie la sistemul public de pensii după împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută în anexa nr.5, punctajul lunar realizat în această perioadă se majorează cu 0,5%. Majorearea punctului lunar nu aplică pentru perioadele în care se cumulează pensia cu venituri de natură salarială.

În situația persoanelor care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupele I și a II-a de muncă, conform legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, ele care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite, condiţii speciale sau alte condiţii de muncă, potrivit legii, beneficiază de majorarea punctajelor lunare realizate în perioadele respective, astfel:

 • cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite, potrivit legii;
 • cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale, potrivit legii;
 • cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în alte condiţii de muncă, potrivit legii.

Citește și: Se schimbă radical legea pensiilor! Seniorii din România se lovesc de noi decizii ale Guvernului. Când apare schimbarea

Sporul de vechime care se utilizează la stabilirea punctajelor lunare este următorul:

 • perioada 1 martie 1970-1 septembrie 1983:

– 3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5-10 ani;

– 5% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10-15 ani;

– 7% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15-20 ani;

– 10% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani;

 • perioada 1 septembrie 1983-1 aprilie 1992:

– 3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 3-5 ani;

– 6% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5-10 ani;

– 9% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10-15 ani;

– 12% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15-20 ani;

– 15% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani.

Pentru perioadele de după 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat la stabilirea punctajelor lunare este cel înscris în carnetul de muncă sau în alte acte doveditoare.

Adeverinţa prin care se dovedesc aceste sporuri va cuprinde obligatoriu cel puţin următoarele elemente:

 • denumirea angajatorului;
 • datele de identificare a persoanei;
 • perioada în care s-a desfăşurat activitatea, cu indicarea datei de începere şi de încetare a acesteia;
 • funcţia, meseria sau specialitatea exercitată;
 • denumirea sporurilor, procentul sau suma acordată;
 • perioada în care a primit sporul şi temeiul în baza căruia s-a acordat.