- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Știri interne

Anunț important de la Casa de Pensii! Mii de pensionari se vor bucura de noi beneficii până la finalul anului

13 Oct, 08:44 • Fundeanu Madalina
Casa de Pensii pune la dispoziția românilor 10.000 de bilete pentru tratament balnear gratuit. Acestea vor fi disponibile pentru pensionari până la finalul anului 2023.
Anunț important de la Casa de Pensii! Mii de pensionari se vor bucura de noi beneficii până la finalul anului

Casa Națională de Pensii Publice a făcut un nou anunț prin care informează pensionarii că vor pune la dispoziția acestora 10.000 de bilete de tratament balnear, disponibile până la sfârșitul anului în curs, scrie Antena 3 CNN.

„Casa Națională de Pensii Publice, prin intermediul caselor teritoriale de pensii, pune la dispoziția pensionarilor și asiguraților sistemului public de pensii noi bilete de tratament balnear în perioada imediat următoare.

Marți, 10 octombrie 2023, CNPP a semnat noi contracte subsecvente cu operatorii de turism balnear aflați în relație contractuală cu instituția.

Se asigură, astfel, un număr suplimentar de 10.000 locuri, disponibile până la sfârșitul anului în curs, respectiv pentru seriile 15 – 18.

Persoanele interesate sunt așteptate la sediile caselor teritoriale de pensii sau în mediul online pentru a solicita aceste bilete”, a anunțat Casa Națională de Pensii Publice.

pensionar
pensionar

Ce pensionari beneficiază de tratament balnear în mod gratuit?

a) pensionari de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurărilor sociale conform art. 122 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Decretului-lege nr.118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, precum şi persoanele care au calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă, stabilită în temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.214/1999, cu modificările şi completările ulterioare ;

c) persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice, republicată;

d) persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare;

f) persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

g) persoane care beneficiază de bilete de tratament balnear, cure balneoclimaterice potrivit art. 21 alin. (2), art. 22 și art. 24 din Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cărora li s-a stabilit de către medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul caselor teritoriale de pensii, program individual de recuperare sau li s-a emis o recomandare medicală de către medicul curant.

h) persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 757/2008 pentru aprobarea acordării biletelor de tratament balnear, în mod gratuit, salariaților care lucrează în mediu radioactiv – zonele I şi II de expunere la radiații, la prospectarea, explorarea, exploatarea, prepararea minereului de uraniu, precum şi la conservarea şi închiderea perimetrelor miniere.

tratament balnear pentru pensionari
tratament balnear pentru pensionari

Te-ar putea interesa și: Guvernul scoate bani din Fondul de Rezervă pentru a rezolva criza medicamentelor din spitale! Premierul Marcel Ciolacu a făcut anunțul

Acte necesare pentru obținerea unui bilet de tratament

Pentru a putea beneficia de bilet pentru tratament, potenţialul beneficiar trebuie să depună la sediul casei teritoriale de pensii cererea tip, iar restul documentelor vor fi ataşate la momentul eliberării biletului.

Documentele necesare la eliberarea biletului sunt detaliate în capitolul D din Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear prin sistemul organizat și administrat de CNPP, aprobate prin Ordinul Președintelui CNPP nr. 141/16.03.2021 și care este publicat pe site-ul CNPP pentru fiecare categorie de beneficiar.

Pentru pensionari, documentele necesare sunt următoarele:

  • cererea tip de acordare a biletului de tratament;
  • document de plată (după caz, talonul privind drepturile de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, în original sau copie care se va prezenta la momentul eliberării biletului);
  • declaraţie pe propria răspundere că nu realizează alte venituri din pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii,cu excepţia persoanei care depune talonul privind plata acestor drepturi care se va prezenta la momentul eliberării biletului);
  • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original care se va prezenta la momentul eliberării biletului).

Anularea biletelor eliberate și durata acestora

În cazul în care doriți anularea biletelor eliberate, acest lucru se poate face prin restituirea integrală a contribuției în următoarele situații:

  •  atunci când titularul nu se poate prezenta în stațiunea înscrisă pe bilet la data începerii seriei;
  • atunci când din motive personale, se renunță la bilet, cu anunțarea prealabilă a casei teritoriale de pensii;
  • în situația în care, titularul, deși s-a prezentat în stațiune la data înscrisă pe bilet, nu a fost cazat, prezentând motivația scrisă a unității prestatoare de servicii balneare. Aceste cazuri se raportează, în scris, de către casele teritoriale de pensii, la CNPP.

Solicitarea de restituire a contribuției poate fi depusă în termenul general de prescripție de 3 ani de la data începerii seriei înscrisă în biletul de tratament.

Durata sejurului unui bilet de tratament este de 16 zile, iar a tratamentului balnear este de 12 zile.

În ce ordine se acordă biletele de tratament pentru pensionari

Antena 3 CNN scrie

că ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear este dată de ordinea descrescătoare a punctajelor aferente fiecărei cereri. Punctajul aferent fiecărei cereri este obținut prin însumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu în parte raportat la numărul de criterii prevăzut pentru categoria respectivă. Dacă, în urma calculării punctajului în aplicația SPA, mai multe cereri au același punctaj, ele se ordonează descrescător după punctajul primit conform numărului de bilete de care a beneficiat în ultimii 2 ani.

Dacă, după această etapă mai multe cereri au același punctaj pentru criteriul 1, atunci ele se ordonează crescător după venit. Dacă şi după parcurgerea acestor două etape se identifică cereri cu același punctaj final, atunci persoanele se ordonează după numărul cererii, având prioritate cererea cu numărul cel mai mic.

În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear aceluiași beneficiar, indiferent dacă este cu plata unei contribuții sau gratuit, scrie Casa Națională de Pensii Publice.

Vezi și: Care este cea mai mare pensie specială din România! Suma este de-a dreptul uriașă