- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Știri interne

Lege drastică în România. Cine sunt cei care vor mai putea să cumuleze pensia cu salariul

27 Jun, 10:01 • Bumbeneci Diana
Românii vor avea interzis să cumuleze pensia cu salariul. Cu toate acestea însă, există și câteva excepții de la regulă.
Lege drastică în România. Cine sunt cei care vor mai putea să cumuleze pensia cu salariul

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a Camerei Deputaţilor a emis, luni, un raport favorabil cu amendamente admise şi respinse la proiectul de lege privind unele măsuri pentru continuarea activităţii de către persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare. Iniţiativa legislativă figurează pe ordinea de zi a plenului de miercuri al Camerei, conform știripesurse.

Cine sunt cei care vor mai putea să cumuleze pensia cu salariul

Conform sursei citate, documentul legislativ are ca obiect de reglementare „instituirea posibilităţii, pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare şi îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire în cadrul autorităţilor si instituţiilor publice centrale şi locale, precum şi în cadrul regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, de a opta între continuarea activităţii până la împlinirea vârstei de 70 de ani, cu acordul angajatorului, şi încetarea raportului de muncă sau a raportului de serviciu”.

Persoanele care îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau a unui act administrativ de numire în funcţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi în cadrul regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială şi care au şi calitatea de beneficiari de pensie limită de vârstă în sistemul public de pensii, sistemul pensiilor militare de stat ori sunt beneficiari ai pensiilor de serviciu.

Au obligaţia ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să îşi exprime în scris opţiunea pentru continuarea activităţii în baza aceluiaşi contract individual de muncă, raport de serviciu sau act administrativ de numire, dup ă caz, ori pentru încetarea contractului individual de muncă, raportului de serviciu sau încetarea ocupării funcţiei în care a fost numit în baza unui act administrativ de numire, după caz.

Continuarea activităţii se realizeaz ă pe baza cererii aprobate de către unitatea angajatoare. Menţinerea în activitate se realizează cu acordul anual al angajatorului”, arată un amendament admis la raportul favorabil al Comisiei pentru muncă a Camerei.

cumul pensie - salariu
cumul pensie – salariu

„În situaţia în care persoanele prevăzute la alin. (1) îşi exercită opţiunea pentru continuarea activităţii, iar angajatorul îşi exprimă acordul, plata pensiei se suspendă, la cerere, începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii însoţită de acordul angajatorului”, conform sursei citate.

În acest context, românii care au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă şi continuă activitatea pot opta în orice moment, la solicitare, pentru reluarea plăţii pensiei şi încetarea raporturilor de muncă sau a raporturilor de serviciu, după caz.

Cererea de încetare a activităţii va fi depusă la unitatea angajatoare cu 30 de zile calendaristice înainte de data reluării plăţii drepturilor de pensie cuvenite. Reluarea plăţii pensiei va fi făcută la cerere, conform legii, mai precizează un amendament admis la raportul favorabil al Comisiei parlamentare de specialitate.

Vezi și: Un nou loc de muncă remote face furori printre români. Salariu de 1500 de euro, bonusuri extrasalariale și muncă de acasă

Cine poate cumula pensia cu salariul

Raportul Comisiei pentru muncă mai face referire și la o serie de excepţii privind interzicerea cumului pensiei cu salariul.Prin urmare prevederile legii nu vor fi aplicate.

a) persoanelor alese în funcţii de autoritate sau demnitate publică, precum şi celor pentru care durata mandatului este stabilită expres prin Constituţie;

b) personalului didactic de predare din învăţământ pensionat, reîncadrat în condiţiile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

c) personalului de îngrijire angajat prin plata cu ora de către autorităţile locale pentru asigurarea serviciilor comunitare la domiciliul persoanelor vârstnice, potrivit art. 8 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

d) persoanelor din sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurari sociale care beneficiază de pensie de urmaş şi de pensie de invaliditate gradul III cu drept de muncă;

e) personalului de specialitate medico-sanitar din unităţile sanitare, din unităţile de asistenţă medico-socială şi din instituţiile/autorităţile publice;

f) asistenţilor personali şi asistenţii personali profesionişti prevăzuţi de Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

g) asistenţilor maternali prevăzuţi de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h) persoanelor care ocupă funcţii clericale sau funcţii de specialitate artistică;

i) persoanelor care beneficiază de drepturi de autor în condiţiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

j) membrilor Academiei Române.

Camera Deputaţilor are pe ordinea de zi a plenului de miercuri şi acest proiect de lege, fiind for decizional pe iniţiativa legislativă care trece în procedură de urgenţă prin Parlament. Votul final este programat să aibă loc de la ora 12.30.

Ai mai putea citi și: Un nou job cucerește românii. Venituri de 1000 de euro pe lună, tichete de masă, abonamente și al 13-lea salariu

Într-o mare de oameni care merg în direcții simple, seci sau poate chiar absurde, o lume grăbită și gata mereu să alerge pentru îndeplinirea unui scop, eu am ales să mă opresc în loc și să ... citește mai mult