- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Știri interne

Pensie anticipată 2023. Ce condiţii trebuie să îndeplineşti dacă vrei să te pensionezi înainte de împlinirea vârstei standard

05 Feb, 20:46 • Anghel Oana
Pensie anticipată 2023. La ora actuală, în România, vârstă standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentru femei. Legea 262/2010 reglementează, însă, şi pensionarea anticipată.
Pensie anticipată 2023. Ce condiţii trebuie să îndeplineşti dacă vrei să te pensionezi înainte de împlinirea vârstei standard

Pensie anticipată 2023. Persoanele care vor să se pensioneze înainte de împlinirea vârstei legale trebuie să îndeplinească, cumulativ, la dată pensionarii, condițiile privind vârstă standard de pensionare și stagiul minim de cotizare (15 ani) prevăzute de lege.

Pensie anticipată 2023. Ce condiţii trebuie să îndeplineşti dacă vrei să te pensionezi înainte să împlineşti vârsta standard

Pensia anticipată poate fi solicitată cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, potrivit cnpp.ro. Conform anexei nr.5, persoanele de sex masculin născute începând cu martie 1950 ies la pensie pentru limita de vârstă la împlinirea vârstei de 65 de ani, dacă au un stagiu minim de cotizare de 15 ani sau un stagiu complet de 35 de ani.

Dacă aceste persoane vor să se pensioneze anticipat, o pot face la împlinirea vârstei de 60 de ani şi doar dacă au realizat un stagiu de cotizare cu cel puțin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de Legea nr.263/2010 (fiind astfel necesari 43 de ani de stagiu pentru pensie anticipată fără penalități).

Cum se stabileşte cuantumul pensiei anticipate

La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate nu se iau în considerare perioadele asimilate de tipul armată, facultate, pensie de invaliditate.

La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plății pensiei anticipate.

Citeste si Planuri record ale Guvernului! Vouchere în valoare de 5 salarii minime pentru o categorie de români

Transformarea pensiei anticipate în pensie pentru limită de vârstă se face din oficiu.

Cuantumul pensiei anticipate parțiale se stabilește din cuantumul pensiei pentru limita de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat și cu numărul de luni cu care s-a redus vârstă standard de pensionare.

Pensia anticipată nu poate fi cumulată cu venituri de natură profesională obținute:

  • în baza unui contract individual de muncă;
  • în baza unui raport de serviciu (funcționar public);
  • din activități în funcţii elective, cu excepția consilierilor locali/județeni, sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi
    de membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010

Pensie anticipată 2023. Ce acte trebuie depuse la dosarul de pensionare

Actele necesare sunt cele prevăzute la art. 76 din Normele aprobate în anexă la HG 257/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz:

– cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 6 la norme);

– carnetul de muncă (original și copie);

– carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);

– carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);

– alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;

– actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naștere și de căsătorie (original și copie);

– livretul militar (original și copie);

– diplomă de absolvire a învățământului universitar (original și copie) și adeverință din care să rezulte durata normală, perioada studiilor și faptul că acestea au fost urmate la zi;

– dovadă echivalarii de către statul român a cursurilor desfășurate în cadrul unor instituții de învățământ universitar din străînătate;

– adeverință privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);

– adeverință privind condițiile de muncă deosebite, speciale și/sau alte condiții (original);

– procura specială, pentru mandatar (original și copie);

– acte pentru dovedirea calității de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, și/sau al Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din Decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viață sau au avut de suferit în urmă revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

– dovadă încetării calității de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată sau pensie anticipată parțială, pentru persoanele care, la dată solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original);

– adeverință care să ateste perioadele de activitate realizate după dată de 1 ianuarie 2011 (original);

– alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Citeste si Vești excelente pentru români în 2023! Se dau 10.000 de persoană de la stat. Cine sunt beneficiarii

Actele enumerate mai sus împreună cu cererea de pensionare se depun de către solicitant la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu, începând cu data îndeplinirii condițiilor de pensionare. Pensia anticipată se cuvine de la dată îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege, se acordă de la dată înregistrării cererii și se plătește de la data încetării calității de asigurat.