- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Știri interne

Pensii 2024. Klaus Iohannis a semnat decretul! Pensii speciale pentru o anumită categorie de angajați!

05 Dec, 14:40 • Oprea Alina
Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul conform căruia o anumită categorie de români va primi pensii speciale! Acesta a fost semnat în decursul zilei de marți, iar aceasta poartă denumirea și de pensie de serviciu!
Pensii 2024. Klaus Iohannis a semnat decretul! Pensii speciale pentru o anumită categorie de angajați!

O anumită categorie de angajați va primi pensii speciale, astfel Președintele Klaus Iohannis a semnat, în decursul zilei de marți, decretul pentru promulgarea Legii privind Personalul Curții Constituționale (CCR), conform căreia magistrații-asistenți, precum și personalul auxiliar de specialitate vor beneficia de pensie de serviciu. Aceasta are denumirea, în limbaj uzual, de „pensie specială”.

„Magistraţii-asistenţi şi personalul de specialitate juridică asimilat acestora, indiferent de vârstă, cu o vechime de cel puţin 25 de ani realizată numai în aceste funcţii, se pot pensiona la împlinirea vârstei de 60 de ani şi pot beneficia de o pensie de serviciu în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiilor de încadrare brute lunare şi a sporurilor avute în ultimele 48 de luni de activitate înainte de data pensionării. Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 100% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării”, prevede legea promulgată, conform celor comunicate de bugetul.ro.

Ai putea fi interesat și de: Ministrul Finanţelor, anunț major despre banii pentru pensiile și salariile românilor. Marcel Boloș: „Am discutat liniile mari ale bugetului pentru anul 2024.”

Pensii speciale pentru această categorie de români

Nu beneficiază de pensii de serviciu magistraţii-asistenţi şi personalul de specialitate juridică asimilat acestora cu privire la care s-a stabilit sancţiunea disciplinară a eliberării din funcţie. Aceste persoane pot beneficia de pensie în sistemul public, mai prevede proiectul.

Conform legii, de aceeași pensie de serviciu beneficiază și personalul auxiliar de specialitate din CCR. Este vorba despre cei care funcționează în cadrul compartimentelor și care este format din: grefieri, grefieri statisticieni, grefieri documentarişti, grefieri arhivari şi grefieri registratori.

Decret semnat pentru pensii speciale
Decret semnat pentru pensii speciale

Salarizarea magistraților-asistenți este precum cea a judecătorilor cu grad de curte de apel, iar aceștia beneficiază în mod corespunzător de drepturile salariale și de celelalte drepturi ale acestora, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei legi.

Magistraţii – asistenţi cu o vechime de cel puţin 3 ani în cadrul Curţii Constituţionale beneficiază de un spor de 5%, calculat la indemnizaţia de încadrare. Pentru fiecare an de vechime în cadrul Curţii Constituţionale care depăşeşte pragulde 3 ani, se adaugă câte două procente. Sporul nu poate depăşi 15% din indemnizaţia lunară.

Magistraţii – asistenţi beneficiază anual de un concediu de odihnă plătit, stabilit.

Mai mult decât atât, actul normatic prevede ca funcția de magistrat-asistent la Curtea Constituțională este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția celor didactice din încățământul superior și de la Institutul Național al Magistraturii și Școala Națională de Grefieri. De asemenea, sunt obligați a se abține de la orice activitate care reflectă un conflict între interesele lor personale și cel public, de natură să influenţeze îndeplinirea cu imparţialitate şi obiectivitate a atribuţiilor lor stabilite de lege sau prin alte acte cu caracter normativ.

În fiecare an, magistrații vor fi obligați să ofere o declaraţie olografă pe propria răspundere în care să menţioneze dacă soţul/soţia, rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv exercită o funcţie sau desfăşoară o activitate juridică ori activităţi de investigare sau cercetare penală, precum şi locul de muncă al acestora, precum şi o declaraţie olografă pe propria răspundere, potrivit legii penale, din care să rezulte că nu au fost şi nu sunt lucrători operativi, inclusiv acoperiţi, informatori sau colaboratori ai niciunui serviciu de informaţii.

Magistraţii-asistenţi care aveau vârsta de cel puţin 16 ani împliniţi la data de 1 ianuarie 1990 vor fi obligaţi să dea o declaraţie autentică pe propria răspundere, potrivit legii penale, cu privire la apartenenţa sau neapartenenţa ca lucrător sau colaborator al organelor de securitate, ca poliţie politică, potrivit legii.

Klaus Iohannis semnează decretul pentru pensii speciale
Klaus Iohannis semnează decretul pentru pensii speciale

Magistraţilor asistenţi le este interzis: a) să desfăşoare activităţi comerciale, direct sau prin persoane interpuse; b) să desfăşoare activităţi de arbitraj în litigii civile sau de altă natură; c) să aibă calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare sau control la societăţi, instituţii de credit sau financiare, societăţi de asigurare/reasigurare, societăţi naţionale sau regii autonome; d) să aibă calitatea de membru al unui grup de interes economic.

Prin excepţie, magistraţii-asistenţi pot fi acţionari sau asociaţi ca urmare a legii privind privatizarea în masă.

Magistraţii-asistenţi nu vor putea face parte din partide sau formaţiuni politice şi nici să desfăşoare sau să participe la activităţi cu caracter politic. De asemenea, ei nu pot să dea consultaţii scrise sau verbale în probleme litigioase, chiar dacă procesele respective sunt pe rolul instanţelor sau parchetelor şi nu pot îndeplini orice altă activitate care, potrivit legii, se realizează de avocat, consilier juridic sau mediator.

Ai putea fi interesat și de: PENSII 2024. Românii care vor primi doar 8 lei pe zi în plus din ianuarie 2024: „Pensionarii pierd”