- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Știri interne

Pensii anticipate 2023! Românii pot ieși mai devreme la pensie dacă respectă o serie de reguli

18 Mar, 14:48 • Constantin Cristina
Românii pot ieși la pensie anticipat, indiferent de stagiul de cotizare complet, dar trebuie să țină cont de o serie de reguli.
Pensii anticipate 2023! Românii pot ieși mai devreme la pensie dacă respectă o serie de reguli

Românii pot ieși la pensie anticipat din două motive: ori nu mai pot să muncească, ori nu mai vor să muncească. Până acum, persoanele angajate cu carte de muncă care au îndeplinit stagiul de cotizare au dreptul să iasă la pensie, însă de la un timp, din ce în ce mai mulți oameni întreabă câți ani trebuie să muncească pentru a putea ieși la pensie anticipat, a relatat antena 3 CNN.

Pensia este de trei tipuri: pensia pentru limita de vârstă, pensia anticipată și pensia anticipată parțial. Conform legii, pentru a ieși la pensie pentru limita de vârstă, e necesar îndeplinirea unui stagiu minim de cotizare de 15 ani, pentru femei și pentru bărbați, iar stagiul complet este de 35 de ani.

Citește și: Pensii 2023. Ce condiții trebuie să îndeplinești ca să te poţi pensiona înainte de împlinirea vârstei standard

Cetățenii care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puțin opt ani mia mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de lege, pot solicita pensia anticipată cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei stardard de pensionare.

Vârsta standard de pensionare la femei născute în februarie 1962, este 62 ani și 2 luni, iar stagiul complet de cotizare de 32 ani și 6 luni.

Prin reducerea vârstei standard de pensionare cu 5 ani rezultă că, începând cu împlinirea vârstei de 57 de ani și 2 luni, persoana în cauză va putea solicita pensia anticipată, însă doar dacă la momentul solicitării, va face dovada realizării unui stagiu de cotizare de cel puţin 40 ani și 6 luni (32 ani și 6 luni/stagiul complet de cotizare prevăzut de lege + 8 ani), informează Casa de Pensii.

pensii anticipate 2023
pensii anticipate 2023

Vremea de ieșit la pensie anticipat

O persoană poate ieși la pensie anticipat doar dacă a depășit stagiul de cotizare cu cel puțin 8 ani sau dacă mai are 5 ani până la atingerea vârstei standard de pensionare. Dacă cineva se regăsește în una dintre situațiile anterioare trebuie să depună un dosar cu următoarele acte:

– Cerere pentru înscrierea la pensie anticipată

– Carnetul de muncă (original şi copie)

– Carnetul de muncă pentru membrii CAP, dacă este cazul (original și copie)

– Carnetul de asigurări sociale pentru agricultori, dacă este cazul (original și copie)

– Alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată

– Actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, original şi copie

– Livretul militar (original şi copie)

– Diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi

– Dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate

– Adeverinţă în original privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă

– Adeverinţă în original privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale

– Procură specială pentru mandatar, dacă este cazul original şi copie

– Acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare

– Dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original), cu excepția celor care, potrivit legii, au dreptul să cumuleze veniturile aferente acestei categorii de pensii cu alte venituri

– Alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie

– Adeverinţă eliberată de angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea la data solicitării înscrierii la pensie, din care să rezulte datele de identificare ale angajatorului, (adresa, e-mail, fax, nr. telefon).

Alte articole: Pensie anticipată 2023. Ce condiţii trebuie să îndeplineşti dacă vrei să te pensionezi înainte de împlinirea vârstei standard