Economie

Actionarii Transelectrica au aprobat planul de administrare

01 Oct, 14:32 • Redactia DailyBusiness
Actionarii Transelectrica au aprobat, in Adunarea Generala de luni, Planul de administrare elaborat de catre Consiliul de Supraveghere al companiei, care include strategia de administrare pe durata mandatului, informeaza transportatorul de energie printr-un comunicat remis Bursei de Valori Bucuresti.
Actionarii Transelectrica au aprobat planul de administrare


De asemenea, actionarii au aprobat
Bugetul de venituri si cheltuieli al Transelectrica pe anul 2013, in
forma aprobata prin H.G. nr. 205/15 mai 2013 si au respins Bugetul de
venituri si cheltuieli, programul de activitate si planul de
investitii pentru exercitiul financiar al anului 2013 in forma
aprobata prin HG 250/15 mai 2013.

Tot luni, a fost aprobata
limita maxima a primei de asigurare in cuantum de 100.000 euro
cumulat pentru membrii Directoratului si ai Consiliului de
Supraveghere si limita minima de raspundere in cuantum de 15.000.000
euro, aferente asigurarii de raspundere profesionala pentru membrii
Directoratului si ai Consiliului de Supraveghere, cu suportarea de
catre societate a cheltuielilor cu prima de asigurare.

Actionarii
au luat act si de aprobarea de catre Consiliul de Supraveghere al
Transelectrica a contractarii unui credit bancar de completare
a surselor proprii de finantare a Programului de investitii.

Fixarea
limitelor generale ale remuneratiilor membrilor Directoratului si ale
membrilor Consiliului de Supraveghere a fost amanata si urmeaza sa
fie supusa aprobarii in Adunarea Generala din 6 noiembrie.

Pe
de alta parte, in Adunarea Extraordinara de luni, actionarii au
aprobat plafonul de pana la 900 milioane lei pentru emisiunile de
obligatiuni ale Transelectrica din perioada 2013-2017, care vor putea
fi denominate atat in lei cat si in alte valute, Consiliul de
Supraveghere urmand sa stabileasca limitele de valoare ale fiecarei
emisiuni de obligatiuni, sa aprobe prospectele de emisiuni de
obligatiuni si orice alte conditii de emitere.

O alta
propunere aprobata de actionari a fost majorarea capitalului
social
al companiei cu aport in natura si aport in numerar, in
suma maxima totala de 5.529.420 lei, de la valoarea actuala de
733.031.420 lei la valoarea maxima de 738.560.840 lei, prin emiterea
unui numar maxim de 552.942 actiuni noi, nominative, dematerializate,
la un pret de 10 lei/actiune, egal cu valoarea nominala (fara prima
de emisiune), din care 324.512 actiuni noi, in suma de 3.245.120 lei,
reprezinta aport in natura al statului roman, reprezentat de
Ministerul Finantelor Publice si maxim 228.430 actiuni noi, in suma
de 2.284.300 lei, aport in numerar al celorlalti actionari. Acestea
pot fi subscrise de catre actionarii existenti la data de
inregistrare, pentru pastrarea ponderii detinute de fiecare actionar
anterior majorarii capitalului social.

Perioada de exercitare
a dreptului de preferinta in vederea pastrarii ponderii detinute de
fiecare actionar in capitalul social este de 30 de zile
calendaristice de la data publicarii hotararii Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor in Monitorul Oficial. Dupa expirarea
termenului de exercitare a drepturilor de preferinta toate actiunile
nesubscrise vor fi anulate, arata Agerpres.

Actionarii au
aprobat, de asemenea, efectuarea unei emisiuni inaugurale de
obligatiuni corporative, in cadrul plafonului de pana la 900 de
milioane de lei pentru emisiunile de obligatiuni ale Transelectrica,
din perioada 2013-2017, cu urmatoarele caracteristici principale:
valoarea totala a emisiunii va fi de 200 milioane lei; scadenta
obligatiunilor va fi de 5 ani; dobanda obligatiunilor va fi fixa;
obligatiunile nu vor fi garantate si vor fi admise la tranzactionare
pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti.


Transelectrica (TEL) a inregistrat in
primul semestru o cifra de afaceri de 1,097 miliarde lei (250
milioane euro), in scadere cu 24% fata de perioada similara a anului
trecut. In acelasi timp, profitul a urcat de cinci ori, la 102,7
milioane lei (23,3 milioane euro).