Auto

Anunț important pentru românii care vor să își cumpere mașini second-hand

14 Jan, 10:17 • Gorgorin iulia
Direcţia de Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor (DRPCIV) a stabilit actele de care au nevoie românii în acest an, pentru înmatricula mașinile second-hand cumpărate.
Anunț important pentru românii care vor să își cumpere mașini second-hand

Criza financiară a devenit tot mai apăsătoare pentru buzunarele românilor, care nu mai au bani pentru a-și cumpăra mașini noi și se orientează către mașinile second-hand.

Înainte de a cumpăra un autoturism la mâna a doua este foarte important să verificați istoricul mașinii, dar mai ales să știți că aveți nevoie de o serie de documente pentru înmatriculare.

Citiți și: România scapă de rable. Numărul maşinilor casate anul trecut prin Rabla Clasic şi Rabla Plus a fost de 100.000, dublu faţă de anul anterior

Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor a stabilit actele necesare la dosar pentru 2023, pentru a trece în evidență mașinile SH cumpărate.

Potrivit legii, proprietarii autoturismelor trebuie să depună dosarul de înmatriculare în termene de 30 de zile la cumpărarea mașinii. Această prevedere se aplică atât pentru mașinile noi, cât și pentru cele SH.

Taxele de înmatriculare pentru mașinile second-hand în 2023

second-hand
second-hand

Documentele diferă în cazul mașinilor noi, față de cele cumpărate second-hand din România, respectiv din străinătate. În primul rând trebuie achitate taxe la Trezorerie:

  • certificatul de înmatriculare – 49 de lei;
  • plăcuţe de înmatriculare – 40 de lei;
  • număr preferenţial – 90 de lei;
  • asigurare RCA – cel puţin 300 de lei (suma diferă în funcţie de perioadă, şofer, capacitate cilindrică, etc.).

Actele necesare pentru înmatricularea autoturismelor second-hand

1) Cererea solicitantului. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, datele acesteia se vor înscrie în cuprinsul cererii;

2) Dovada înregistrării în evidențele organului fiscal al autorității publice locale în a cărui rază de competență proprietarul (sau utilizatorul în cazul vehiculelor care fac obiectul unui contract de leasing financiar) își are domiciliul, sediul ori reședința în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate. Aceasta constă în înscrierea numărului de înregistrare în Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării, pe actul de înstrăinare-dobândire;

3) Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 49 lei (pentru modalitățile de plată consultați secțiunea taxe și tarife).

4) Actul de identitate al solicitantului, în original.

În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu: certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului), precum și împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie;

În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se vor prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie.

5) Procura specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât proprietarul vehiculului.

6) Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;

7) Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului în forma prevăzută de lege la data dobândirii dreptului de proprietate, în original şi în copie, înregistrat în Registrul de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării în România, instituit la nivelul organului fiscal local;

În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta şi documentul care să ateste dreptul legal în virtutea căruia persoana poate folosi vehiculul, în original şi în copie.

În cazul în care vehiculul este folosit în sistem leasing se poate prezenta un extras din contractul de leasing, care să conţină cel puţin părţile, obiectul şi durata contractului, datele de identificare ale vehiculului şi semnăturile părţilor, în original şi copie;

8) Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;

9) Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia;

10) Certificatul de înmatriculare emis pe numele fostului proprietar;

11) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare, inclusiv în situația în care combinația numărului de înmatriculare a fost păstrată de fostul proprietar. Acestea se restituie pe loc solicitantului, când se transferă automat noului proprietar, precum și în situația în care fostul proprietar a optat pentru păstrarea combinației numărului de înmatriculare, numai dacă îndeplinesc cerințele impuse de standardele în vigoare, iar combinația numărului de înmatriculare nu a fost restricționată conform legii.

12) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare a cărui combinație a fost păstrată anterior de către solicitant, în măsura în care acesta intenționează atribuirea combinației păstrate, cu ocazia transcrierii transmiterii dreptului de proprietate. Acestea se restituie pe loc solicitantului numai dacă îndeplinesc cerințele impuse de standardele în vigoare, iar combinația numărului de înmatriculare nu a fost restricționată conform legii.

13) Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (cu excepţia cazului în care acestea se transferă automat noului proprietar, sau a cazului în care acesta solicită atribuirea unei combinații a numărului de înmatriculare păstrate anterior) Plata se face prin internet banking, virament bancar, mandat poștal în contul trezoreriei statului (vezi lista conturi – unitati teritoriale) sau numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;

Citiți și: Ce mașini cumpără românii? Peste 10.000 de vehicule electrice vândute în 2022