Auto

Director CNADNR, suspendat din functie dupa ce a participat la o emisiune tv

12 Aug, 17:57 • Redactia DailyBusiness
CNADNR a suspendat contractul directorului adjunct de investiții din cadrul Direcției Drumuri și Poduri Craiova, Alin Goga, după ce acesta a afirmat la o emisiune tv că autostrada Sibiu-Orăștie trebuie închisă și reconstruită, nepermițând circulația în condiții de siguranță, și a criticat compania.
Director CNADNR, suspendat din functie dupa ce a participat la o emisiune tv

Compania de Drumuri arată, într-un comunicat,
că fișa de post semnată de toți salariații CNADNR interzice acestora să acorde
interviuri și să furnizeze documente sau informații în legătură cu activitatea
CNADNR în lipa unui mandat acordat de directorul general.

Goga a afirmat în iulie că tronsonul de autostradă Sibiu-Orăștie trebuie reconstruit și a vorbit despre ilegalități în CNADNR.

„Având în vedere că domnul Alin Goga a
afirmat că a participat la o ședință CTE unde a constatat că «tratăm
lucrurile cu superficialitate», că referitor la autostrada Orăștie – Sibiu «nu
există rezolvare tehnică în»acest moment, că «s-a făcut o chetă de 250 de
mii euro», că «noi suntem cei mai inteligenți și cei mai buni, pe unde am
ales să construim? Exact pe unde este cel mai prost», că «angajații CNADNR
vin de acasă cu casa de marcat, scot din priză casa CNADNR-ului și pleacă acasă
cu 8-9.000 ron pe tură», comisia de cercetare disciplinară a solicitat
salariatului, ca în data de 28.08.2015 să se prezinte la comisie în vederea
probării celor afirmate”, susține CNADNR, potrivit Mediafax.

„Procedura de cercetare disciplinară prealabilă va produce efecte juridice față de cei 2 salariați de la data comunicării către aceștia a deciziilor de cercetare, conform Codului Muncii. Precizăm că în prezent cei doi salariați, Alin Goga și Liviu Costache, se află în concediu de odihnă legal, drept urmare, nu se desfășoară nicio procedură de cercetare în această perioadă”, au spus reprezentantii CNADNR.

Ei au adaugat ca la data revenirii în activitate a salariaților, comisiile își vor putea desfășura lucrările specifice și implicit se va produce și suspendarea contractelor individuale de muncă ale acestora.

„Precizăm că în cazul dovedirii nevinovăției salariaților cercetați disciplinar, acestora li se vor acorda echivalentul drepturilor salariale de care nu au beneficiat în urma suspendării. Subliniem că de-a lungul timpului, cei doi salariați ai CNADNR au făcut parte din astfel de comisii, cercetând la rândul lor disciplinar alți colegi, astfel că domniile lor cunosc foarte bine procedurile ce urmează a fi desfășurate în astfel de cazuri, precum și faptul că o cercetare disciplinară nu înseamnă obligatoriu concedierea angajatului, ci doar probarea sau nu a vinovăției acestuia. Menționăm că declanșarea cercetărilor disciplinare în cazul celor 2 salariați ai CNADNR SA nu s-a produs ca urmare a apariției acestora la o televiziune, ci ca urmare a încalcării atribuțiilor din fișa postului”, au mai spus reprezentantii CNADNR.

In legatura cu situația tronsonului de autostradă
Orăștie – Sibiu, Lot 3, CNADNR transmite următoarele informații:
          

„I.         Cu
referire la stadiul remedierii degradărilor constatate în cadrul
Contractului „Proiectare și execuție Autostrada Orăștie – Sibiu, Lot 3: km
43+855 – km 65+965”.
Până în prezent, Antreprenorul lucrării,
compania Salini-Impregilo SpA, a informat că realizează o serie de expertize
tehnice în zonele cu probleme.

Până în momentul de față, CNADNR S.A., însă, nu
a primit nicio informație oficială cu privire la investigațiile, testele și
concluziile acestor expertize.

La sfârșitul acestei săptamâni, este programată,
de comun acord, o ședință tehnică, în cadrul căreia se așteaptă ca
Antreprenorul să prezinte aceste detalii pentru defectele din zona km 60+660
(conf. proiect), inclusiv soluția tehnică de remediere, dat fiind faptul că
ședința a fost solicitată de către Antreprenor.

Demersurile întreprinse de către CNADNR S.A.


CNADNR S.A. s-a sesizat cu privire la
defectele constatate, și pentru cele majore, în momentul de față, în paralel cu
Antreprenorul, a contractat servicii de realizare a unor expertize tehnice, în
baza cărora se vor stabili cauzele degradărilor și care vor recomanda soluțiile
tehnice necesare a fi executate de către Antreprenor pentru remedierea
degradărilor apărute.

Raportul tehnic preliminar prezentat de către
Experții Tehnici independenți prezintă următoarele cauze preliminare ale
degradărilor constatate:

Zona km 59+900 – 59+950 (ebulment): se
poate aprecia pe baza datelor din teren că degradările semnalate în această
zonă, deși superficiale, sunt cauzate de natura argiloasă și starea de consistență
redusă, respectiv capacitatea portantă a terenului de fundare. Având în vedere
caracterul de PUCM a argilelor din teren și posibila circulație haotică a apei
în zonele adiacente și în profuzime se estimează că vor exista în continuare
tasări ale terenului cu desfășurare în timp, necesitând pe termen scurt
monitorizarea acestora.

Zona km 60+600 – 60+700 (crăpătură): se
poate aprecia pe baza datelor din teren că degradările semnalate în această
zonă, sunt cauzate de nerespectarea la execuție a soluției proiectate în
corelare cu natura argiloasă și starea de consistență redusă, respectiv
capacitatea portantă a terenului de fundare.

Având în vedere caracterul de PUCM
a argilelor din teren și posibila circulație haotică a apei în zonele adiacente
și în profuzime se estimează că vor exista în continuare fisurări ale
straturilor rutiere provenind din comportarea ansamblului rambleu/teren de
fundare necesitând pe termen scurt monitorizarea acestora. 

Se consideră că
este necesară aplicarea integrală și corectă a soluției proiectate.
Menționăm faptul că, conform prevederilor
Contractului „Proiectare și Execuție Autostradă Orăștie – Sibiu, lot 3, km
43+855 – km 65+965”, Antreprenorul are responsabilitatea deplină pentru
remedierea defectelor apărute atât în perioada de execuție a lucrărilor, cât și
în perioada de garanție (4 ani). Astfel, lucrările de remediere vor
fi executate pe riscul și cheltuiala Antreprenorului. 

În cazul în care Antreprenorul nu va executa
remedierea defecțiunilor constatate, Beneficiarul va angaja și va plăti alt
antreprenor care să execute lucrarea de remediere a defecțiunilor, urmând ca,
ulterior, costurile aferente lucrărilor de remediere să fie recuperate de la
Antreprenor.

Tocmai din acest considerent, expertizele
demarate de către CNADNR SA vizează, pe lângă constatarea cauzelor ce au condus
la situația actuală a lucrării, și recomandarea unor măsuri de remediere, care
să poată fi utilizate de către noul antreprenor, doar în cazul în care
Antreprenorul lucrării nu își va respecta obligațiile contractuale de a remedia
aceste defecte.

De asemenea, subliniem faptul că CNADNR S.A.
va întreprinde demersurile necesare pentru a recupera orice daune generate de
întârzierile produse ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor Antreprenorului ce
decurg din prevederile contractului.
 
       

II.         Referitor
la deschiderea traficului rutier pe acest tronson.

1.      Conform
contractului  încheiat între CNADNR SA și compania Salini-Impregilo SpA la
data de 20.05.2011 având ca obiect „Proiectare și execuție Autostrada Orăștie –
Sibiu, Lot 3: km 43+855 – km 65+965”, termenul de finalizare al lucrărilor a
fost 17.04.2013.

Lucrările nu au fost finalizate de catre Antreprenor în acest
termen. Totodată prin decizia Comisiei de Adjudecare a Disputelor din data de
07.04.2014, Adjudecatorul Unic a decis că Antreprenorul este îndreptățit la o
prelungire a duratei de execuție până la data de 30.11.2014. Acest fapt a
condus la cererea Antreprenorului de recepție a tuturor lucrărilor în data de
12.11.2014

2.      În acest
sens, la nivelul CNADNR SA a fost desemnată o comisie în vederea evaluării
lucrărilor executate în Șantier.

3.      Astfel,
în data de 07.11.2014 și  în perioada 11.11.2014 – 13.11.2014 au avut loc
inspecții tehnice ale întregului Șantier, realizate de către Beneficiar,
Antreprenor și Inginer, în cadrul cărora Părțile au constatat următoarele:
–        stadiul
fizic al lucrărilor executate pe întreg tronsonul de autostrada Orăștie –
Sibiu, Lot 3, asigură desfășurarea circulației pe ambele căi unidirecționale;

–        lucrările
privind siguranța circulației, respectiv marcajele rutiere, parapeți de
protecție, indicatoarele rutiere, panourile de orientare sunt finalizate,
inspectate și verificate de către Biroul de Poliție al Autostrăzii și Inginerul
FIDIC DRDP Brașov, și permit utilizarea autostrăzii;

–        nu
sunt întrunite toate condițiile necesare realizării recepției la terminarea
lucrărilor.

Astfel, în conformitate cu prevederile Hotărârii
273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor
de construcții și instalații aferente acestora, art. 31: „În cazurile în
care investitorul solicită prelucrarea unei părți din lucrare înainte de
terminarea întregii lucrări prevăzute în contract, se va încheia un
proces-verbal de predare-primire între executant și investitor, în care se va
consemna starea părții de lucrare în cauză, măsurile de conservare, precum și
cele de protecție reciprocă a desfășurării activității celor două părți. Toate
riscurile și pericolele pentru partea preluată trec temporar asupra
investitorului, cu excepția viciilor ascunse și a celor decurgând din
executarea necorespunzatoare.

Procesul-verbal de predare-primire încheiat în
aceste condiții nu este un proces-verbal de recepție pentru partea de lucrare
în cauză, dar investitorul poate cere înscrierea în procesul-verbal de
recepție, întocmit la terminarea lucrării în întregime, a viciilor pe care le-a
constatat cu ocazia predării-primirii și le-a consemnat în procesul-verbal respectiv.
Pentru partea de lucrare preluată de investitor, perioada de garanție pentru
viciile care nu țin de siguranța construcției începe de la data terminării
remedierilor.”, în data de 13.11.2014 a fost emis Procesului Verbal de
predare – preluare care a recomandat preluarea lucrărilor executate la
tronsonul de autostradă  Oraștie – Sibiu, lot 3: km 43+855 – km
65+965  în vederea deschiderii traficului rutier. Acest document a fost
acceptat și însuțit de către Antreprenor, prin reprezentantul său.

De asemenea, clarificam pe această cale faptul
că CNADNR SA nu a instructat Antreprenorul să execute lucrările aferente
tronsonului de autostradă Orăștie – Sibiu, lot 3 în alt mod față de cel
stabilit de către Antreprenor  prin calitatea sa pe care o are în cadrul acestui
Contract, respectiv de proiectant și constructor. Astfel, în conformitate cu
prevederile legii 10/1995 obligația și răspunderea stabilirii fazelor de
execuție revine proiectantului, iar respectarea acestora revine
constructorului.
 
    

III.         Cu
privire la așa numitele modificări ale Contractului de lucrări, clarificăm
că până la data prezentei CNADNR SA și compania Salini – Impregilo SpA nu au
încheiat niciun document care să modifice în vreun fel condițiile de Contract.”