Auto

Valoarea contractului pentru supervizarea lucrarilor la pasajul suprateran Bucuresti-Domnesti

17 Apr, 17:43 • Redactia DailyBusiness
Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale S.A., în calitate de autoritate contractantă, comunică inițierea procedurii de licitație deschisă pentru atribuirea contractului având ca obiect: "Supervizarea construcției Pasajului Suprateran pe DJ 602 Centura București - Domnești".
Valoarea contractului pentru supervizarea lucrarilor la pasajul suprateran Bucuresti-Domnesti

În contextul necesității fluidizării traficului pe Centura
Municipiului București, construirea pasajului a apărut ca o necesitate
obiectivă pentru descongestionarea circulației la intersecția centurii rutiere
și a liniei CF de centură cu strada Prelungirea Ghencea și DJ 602.

În zona
intersecției sunt amplasate numeroase construcții având multiple destinații:
unitate militară, locuințe, depozite, clădiri industriale, etc.
 

Realizarea obiectivului va facilita accesul agenților
economici și a populației din cartierele rezidențiale din zonă, va fluidiza
traficul pe Centura rutieră a Municipiului București care preia volumul mare de
trafic preponderent greu ce o tranzitează, degrevându-se astfel străzile din
interiorul municipiului.
 

Consultantul va avea rolul de Inginer conform Condițiilor de
Contract execuție lucrări – Hotărârea Guvernului nr. 1.405/2010 privind
aprobarea utilizării unor condiții contractuale ale Federației Internaționale a
Inginerilor Consultanți în Domeniul Construcțiilor (FIDIC) pentru obiective de
investiții din domeniul infrastructurii de transport de interes național,
finanțe din fonduri publice, Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 146/2011
privind aprobarea „Condițiilor Speciale ale Contractului pentru
echipamente și construcții, inclusiv proiectare cu modificările și completările
ulterioare.
           
 

Valoarea estimată a contractului este de 1,42 milioane de lei fără TVA.
Durata contractului este de 53 luni, din care 1 lună
perioada de preconstrucție, 3 luni perioada de proiectare, 24 luni
activități de supervizare a construcției, 24 luni activități de supervizare în
perioada de notificare a defectelor, 1 lună perioada de finalizare a
lucrărilor, inclusiv emiterea certificatului de recepție finală.

A.N.R.M.A.P a emis acceptul de publicare al Anunțului de
participare cu numărul 158848 și l-a transmis către Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene în data de 17.04.2015, urmând a fi publicat în SEAP în data de
18.04.2015.
 

Termenul limita de depunere al ofertelor: 3 iulie 2015,
ora 10:00
Data deschiderii ofertelor: 3 iulie 2015, ora 12:00.

Citeste si Cand ar putea fi gata pasajul din zona centurii Bucuresti – Domnesti