- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Știri interne

Sunt anunțate consecințe majore pentru pensionari

03 Oct, 15:51 • Oprea Alina
Modificările intră în vigoare începând cu data de 1 octombrie 2023 pentru pensionari! Casele de pensii vor explica efectele creșterii salariului minim în ceea ce privește asigurările sociale de stat.
Sunt anunțate consecințe majore pentru pensionari

Casele teritoriale de pensii au început informarea cetățenilor cu privire la consecințele majorării salariului minim brut pe țară, începând cu data de 1 octombrie 2023, în domeniul asigurărilor sociale de stat. Astfel, vor fi consecințe pentru pensionari.

Casa de Pensie Bistra-Năsăud a comunicat faptul că majorarea salariului minim pe economie va aduce repercusiuni asupra asigurărilor sociale de stat, dat fiind faptul că salariul minim brut pe economie a crescut de la 3.000 la 3.300 de lei. Prin urmare, baza lunară pentru calculul contribuției de asigurări sociale, conform articolului 36 din Legea nr. 263/2010, se modifică, iar nivelul minim al venitului lunar garantat în contractul de asigurare socială încheiat în conformitate cu Legea nr. 263/2010, împreună cu toate amendamentele și adăugirile ulterioare, este stabilit la suma de 3.300 lei.

Află mai multe despre: Pensii 2023. Câți bani în cont trebuie să aibă un român care cotizează lunar la un fond de pensie privată Pilon II

Ce pensie pot încasa românii care au trăit și muncit în străinătate. Cum se calculează și ce trebuie să aveți în vedere

Comunicatul Casei de Pensii Bistrița-Năsăud pentru pensionari

Consecințe ale majorării, începând cu data de 1 octombrie 2023, a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, în domeniul asigurărilor sociale de statVă facem cunoscut că potrivit dispozițiilor H.G. nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877/28.09.2023, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 3.300 lei, începând cu data de 1 octombrie 2023.1. Referitor la baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, în cazul asiguraților care au încheiat contracte de asigurare socială:

Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru asigurații care au încheiat contracte de asigurare socială în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puțin decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.În consecință, începând cu data de 1 octombrie 2023, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială încheiat în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, este de 3.300 lei.Totodată, vă aducem la cunoștință faptul că se vor modifica, din inițiativa casei teritoriale de pensii, prin notificarea asiguratului, toate veniturile asigurate înscrise în contractele de asigurare socială al căror nivel se situează sub nivelul minim de 3.300 lei.”

2. Referitor la baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale, prevăzută de art. III alin.(1) din OUG nr. 163/2020, cu modificările ulterioare, în cazul asigurațiior care au încheiat contracte de asigurare socială:Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru asigurații care încheie contracte de asigurare socială în baza OUG nr. 163/2020, cu modificările ulterioare, o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată de 3.300 lei se va utiliza în cazul contractelor de asigurare socială încheiate în baza O.U.G. nr. 163/2020, cu modificările ulterioare, începând cu data de 1 octombrie 2023.

Noua valoare de 3.300 lei nu are implicații în ceea ce privește contractele de asigurare socială ce au fost încheiate până la data de 1 octombrie 2023 în temeiul O.U.G. nr. 163/2020, cu modificările ulterioare.

3. După cum este știut, indemnizația lunară prevăzută de Legea nr. 8/2006, republicată, reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau după caz, aflată în plată la data solicitării, dar nu poate depăși două salarii de bază minime brute pe țară, garantate în plată.În consecință, indemnizația acordată în temeiul Legii nr. 8/2006, republicată, nu poate depăși suma de 6.600 lei începând cu data de 1 octombrie 2023.

Conducerea Casei Judeţene de Pensii Bistriţa-NăsăudDirector executiv,
Vişan Alina Sanda”, comunicatul Casei de Pensii Bistrța-Năsăud, conform celor transmise de Buget.ro.

Află mai multe despre: Ce se întâmplă cu seniorii care nu au stagiul complet pentru pensie. Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu anunță